Biokredity by mohli pomôcť zachrániť Zem. Ale trh je trochu mimo.

Na ochranu biodiverzity Zeme je potrebných viac peňazí, existujú však prekážky v ceste obchodného systému, ktorý by mohol získať potrebné prostriedky. Kredity za biodiverzitu by mohli byť kľúčom k financovaniu ochrany ekosystémov Zeme, ale vytvorenie fungujúceho trhu na nákup a predaj týchto platobných tokenov nebude jednoduché.  Ochrana svetovej rozmanitosti rastlín a živočíchov má priamy vplyv na ekonomiku a spoločnosti: Podľa výskumu Svetového ekonomického fóra približne polovica celosvetovej produkcie — približne 44 biliónov dolárov — závisí od prírody. Podľa think tanku Paulson Institute je na zastavenie a nápravu škôd spôsobených svetu prírody globálnym priemyslom a poľnohospodárstvom potrebných  približne 600 až 800 miliárd dolárov ročne . Jedným z potenciálnych zdrojov financovania sú rodiace sa trhy s úvermi na biodiverzitu. Kredity fungujú ako tokeny, ktoré si môžu kúpiť spoločnosti a investori na financovanie projektov obnovy a ochrany, ktoré teoreticky preukazujú pozitívne výsledky pre biodiverzitu.  (Joshua Kirby)