ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Biokredity by mohli pomôcť zachrániť Zem. Ale trh je trochu mimo.

Na ochranu biodiverzity Zeme je potrebných viac peňazí, existujú však prekážky v ceste obchodného systému, ktorý by mohol získať potrebné prostriedky. Kredity za biodiverzitu by mohli byť kľúčom k financovaniu ochrany ekosystémov Zeme, ale vytvorenie fungujúceho trhu na nákup a predaj týchto platobných tokenov nebude jednoduché.  Ochrana svetovej rozmanitosti rastlín a živočíchov má priamy vplyv na ekonomiku a spoločnosti: Podľa výskumu Svetového ekonomického fóra približne polovica celosvetovej produkcie — približne 44 biliónov dolárov — závisí od prírody. Podľa think tanku Paulson Institute je na zastavenie a nápravu škôd spôsobených svetu prírody globálnym priemyslom a poľnohospodárstvom potrebných  približne 600 až 800 miliárd dolárov ročne . Jedným z potenciálnych zdrojov financovania sú rodiace sa trhy s úvermi na biodiverzitu. Kredity fungujú ako tokeny, ktoré si môžu kúpiť spoločnosti a investori na financovanie projektov obnovy a ochrany, ktoré teoreticky preukazujú pozitívne výsledky pre biodiverzitu.  (Joshua Kirby)