Štúdia ukazuje, že zmena klímy môže ovplyvniť imunitný systém

Zmena klímy môže ovplyvniť náš imunitný systém, ukazuje prelomová štúdia z University of Bergen v Nórsku. Tento výskum sa zameriava na zložitú súhru medzi environmentálnymi faktormi, mikrobiálnymi komunitami a ich potenciálnym vplyvom na ľudské zdravie. S ohľadom na klimatické zmeny, zistenia ponúkajú poznatky, ktoré by mohli formovať naše životné priestory a naše zdravie pre ďalšie generácie. V štúdii, ktorá sa uskutočnila v piatich severských mestách, sa výskumníci ponorili do zložitého sveta vnútorných mikrobiálnych spoločenstiev a objasnili ich spojenie s ľudským zdravím. Vyšetrovanie, ktoré zahŕňa 1038 domácností, zdôrazňuje kľúčovú úlohu obyvateľov a environmentálnych determinantov pri formovaní vzdušného bakteriálneho mikrobiómu nachádzajúceho sa v prachu v interiéri. (Megan Craig, M.Sc.)