Prírodné uhlíkové kompenzácie sú rozhodujúce na ceste k čistej nule

Aj keď niekoľko prípadov mohlo pošramotiť jeho povesť, odmietať všetky projekty na kompenzáciu  uhlíka ako „greenwashing“ kvôli niekoľkým pravdepodobným zlým aktérom je ako vyhadzovať dieťa spolu s vodou do vane.

Ako efektívne sú uhlíkové kompenzácie?

Tvárou v tvár eskalujúcej klimatickej kríze nebola naliehavosť dosiahnuť nulové čisté emisie nikdy výraznejšia. Svet čelí klimatickej núdzi, ktorú zdôrazňujú nezameniteľné extrémne počasie, ktoré sa vyskytuje na celom svete. Vzhľadom na tieto okolnosti je prekvapujúce, že vôbec vedieme túto rozpravu.  Uprostred diskusie o niekoľkých možných prípadoch potenciálneho zveličovania sa uhlíkové kompenzácie často dostávajú pod paľbu, pretože sa na ne pozerajú ako na pohodlnú kartu „únik z väzenia“ pre emitentov.  Kritici tvrdia, že tieto kompenzácie umožňujú spoločnostiam udržiavať svoje emisie bez toho, aby sa riešili základné príčiny.