Národný register uhlíka

UNDP vyvinul softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý umožňuje krajinám efektívne spravovať národné údaje a procesy obchodovania s uhlíkovými kreditmi.  Softvér s názvom Národný register uhlíka bol nedávno akreditovaný ako digitálny verejný statok (DPG). Ako DPG register používa kód s otvoreným  zdrojovým kódom, ktorý umožňuje krajinám replikovať a prispôsobovať informácie tak, aby vyhovovali ich vlastným potrebám a kontextom. Moduly registra, softvér a technickú dokumentáciu môžu krajiny opätovne použiť a prispôsobiť, čo by mohlo potenciálne znížiť výrobné náklady a časové harmonogramy implementácie.  „Na dosiahnutie našich ambicióznych globálnych cieľov pre planétu musíme zaujať otvorený a informovaný prístup k digitálnym technológiám, ktoré podporujú integráciu a spoluprácu medzi rôznymi sektormi a aktérmi. Musíme tiež zvážiť, ako môžeme spolupracovať na budovaní digitálnej verejnej infraštruktúry (DPI), ktorá je bezpečná, udržateľná a inkluzívna pre všetkých,“ povedal správca UNDP Achim Steiner.