Európska únia vedie v nariadeniach o zmene klímy

Klimatické zmeny nám ukázali, že účinky environmentálnych postupov a politík jednej krajiny alebo regiónu sa prejavujú po celom svete. Európska únia (EÚ) dáva dôrazné vyhlásenie prostredníctvom niekoľkých iniciatív v oblasti zmeny klímy. A keďže EÚ je treťou najväčšou ekonomikou na svete, tieto politiky ovplyvňujú celú planétu. Tu sú niektoré z novších, o ktorých by si spoločnosti mali byť vedomí.

Uhlíková daň za dovážané produkty

Od 1. októbra 2023 nadobudne účinnosť najnovšia iniciatíva EÚ, mechanizmus úpravy hraníc uhlíka (CBAM) , ktorý predstavuje vôbec prvú uhlíkovú daň na dovážaný tovar.