Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP)

IEECP    Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) je nezisková, nezávislá výskumná organizácia. Pôsobíme ako vedomostné centrum, ktoré zdieľa pragmatické výsledky, ako aj inovatívne nápady a poskytuje tvorcom politík a všetkým súkromným a verejným subjektom s rozhodovacou právomocou nezávislé odborné znalosti a vedecky podložený výskum na podporu ich úsilia o energetickú transformáciu a udržateľnú budúcnosť. Inštitút pre európsku energetickú a klimatickú politiku (IEECP) je nezisková, nezávislá výskumná organizácia. Pôsobíme ako vedomostné centrum, ktoré zdieľa pragmatické výsledky, ako aj inovatívne nápady a poskytuje tvorcom politík a všetkým súkromným a verejným subjektom s rozhodovacou právomocou nezávislé odborné znalosti a vedecky podložený výskum na podporu ich úsilia o energetickú transformáciu a udržateľnú budúcnosť.