Meniaca sa klíma, rastúca ľudská populácia a rozsiahle požiare prispeli k poslednému veľkému vyhynutiu – môžeme zabrániť ďalšiemu?

Za posledné desaťročie sa smrteľné požiare stali čoraz bežnejšími v dôsledku zmeny klímy spôsobenej človekom a rušivých praktík hospodárenia s pôdou . Južná Kalifornia, kde všetci traja žijeme a pracujeme, bola zasiahnutá obzvlášť tvrdoVlnu lesných požiarov zažila pred 13 000 rokmi aj južná Kalifornia. Tieto požiare natrvalo zmenili vegetáciu regiónu a prispeli k najväčšiemu vyhynutiu Zeme za viac ako 60 miliónov rokov. Ako  paleontológovia máme jedinečný pohľad na dlhodobé príčiny a dôsledky environmentálnych zmien, tak tých, ktoré sú spojené s prirodzenými výkyvmi klímy, ako aj tých, ktoré spôsobujú ľudia . ( Emily Lindsey , University of California, Los Angeles , Lisa N. Martinez , University of California, Los Angeles , Regan E. Dunn , USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences)