Spomalenie prúdov v Atlantickom oceáne: mali by sme byť znepokojení?

Je nesporné, že skleníkové plyny prispievajú k zmene klímy. Body  zlomu sú však menej jasné. Sú to body zlomu, ktoré po dosiahnutí prinášajú pomalé zmeny. Nastavujú časti klimatického systému do radikálne odlišného stavu s potenciálne chaotickými a znepokojujúcimi dôsledkami pre planétu. Jeden taký bod zlomu klímy zahŕňa Atlantický poludník Overturning Circulation alebo  AMOC , gigantický oceánsky „dopravný pás“, ktorý prerozdeľuje teplo po celej planéte. Podľa  nedávnej štúdie , ktorá mala účinok bomby, by bolo skutočne možné, že sa tento „dopravný pás“ zastaví už v roku 2025, čo by radikálne zmenilo globálne poveternostné podmienky. Táto štúdia o AMOC, ktorá spomína aj Golfský prúd, ďalší prúd s ním spojený, sa rýchlo stala predmetom článkov s apokalyptickými tendenciami. Vypnutie AMOC bolo dokonca námetom filmu Deň po zajtrajšku , ktorý zobrazuje svet, v ktorom je veľká časť severnej pologule pokrytá smrtiacou vrstvou ľadu. (ROBIN GEORGE ANDREWSROBIN GEORGE ANDREWS)