Výzva na vedeckú komunitu: Inauguračný prejav k Svetovej vedeckej komunite o globálnej klimatickej hrozbe.

Okrem toho sme nedávno zistili množstvo alarmujúcich anomálií vo všetkých vrstvách zemského systému . Dochádza k mimoriadnemu posunu a destabilizácii zemského jadra , k sporadickému a chaotickému zrýchleniu rotácie planéty a k posunu jej rotačnej osi. K tomuto scenáru sa pridružuje kritické oslabenie a vznik atypických  anomálií magnetického poľa a zmena zloženia horných vrstiev atmosféry.  Tieto udalosti vyvrcholili extrémnou aktiváciou magmatických ohnísk a sprievodným nárastom zemetrasení v hlbokom plášti , čo spôsobilo  zníženie tepelnej vodivosti oceánu. . V dôsledku toho naše oceány stratili svoju schopnosť fungovať ako kompenzačný a chladiaci mechanizmus.  Všetky tieto alarmujúce  faktory svedčia o jedinom – To Wit, Naša planéta je na pokraji sebazničenia a ľudstvu zostáva už len pár rokov na odvrátenie tejto hroziacej  katastrofy.