Klimatické zmeny: Sultán Al Jaber, prezident COP28, bije na poplach

100 dní pred začiatkom COP28, ktorá sa bude konať v Dubaji od 30. novembra do 12. decembra 2023, vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zjednotilo a začalo konať. „Koncom júla som sa stretol v Indii s ministrami G20 z rozvinutých a veľkých rozvojových krajín ,“ povedal. „Tieto krajiny produkujú 85 % svetovej ekonomickej produkcie a 80 % svojich emisií CO2, čo ich stavia do centra našej kolektívnej reakcie na zmenu klímy. Bez kolektívneho vedenia G20 zostane svet rukojemníkom nečinnosti v oblasti klímy. » (currentvalues.com)

 

.