Klimatické prognózy podrobne opisujú budúce riziká pre mnohých ľudí na celom svete

Správy tohto leta dominovali extrémne poveternostné udalosti so správami o rozsiahlych lesných požiaroch v Kanade;  nebezpečné záplavy v Indii, Japonsku a na východe USA; silné vlny horúčav v Španielsku, Číne, Spojených štátoch a Mexiku; a najteplejší deň, aký bol kedy na Zemi zaznamenaný.  Nedávna štúdia vedcov z Bay Area Environmental  Research Institute (BAERI) a NASA Ames Research Center poskytuje dôkladné preskúmanie toho, ako sa tieto extrémne udalosti zhoršia, keď sa teplota našej planéty bude postupne zvyšovať, a kde je pravdepodobnejšie, že sa tieto udalosti stretnú a spoja. spôsobmi, ktoré výrazne ovplyvňujú životy a živobytie ľudí.  (od Bay Area Environmental Research Institute)