Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou pre mladšie generácie

Klimatické zmeny a ich dôsledky sa považujú za najväčšie výzvy pre mladých ľudí. Ukazuje to štúdia inštitútu pre výskum trhu a verejnej mienky YouGov v Kolíne nad Rýnom spolu s výskumníkom trhu a sociálnej oblasti Sinus Institute z Heidelbergu. Údaje vychádzajú z online prieskumu na základe YouGov Surveys, do ktorého sa medzi 27.06. zapojilo 2024 ľudí. a 06.07.2023 zúčastnili. Podľa respondentov vo veku 18 a viac rokov v Nemecku je najväčšou z 18 výziev, ktorým budú musieť tínedžeri v budúcnosti čeliť, zmena klímy a jej dôsledky (44 percent). Starší respondenti si to myslia častejšie ako mladší respondenti (54 percent ľudí vo veku 60 – 69 rokov vs. 39 percent ľudí vo veku 18 – 29 rokov). (Sinus-Institut/YouGov)