ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Hlásenie ESG – Podávanie správ o pozitívnom vplyve

Veríme, že podniky majú zodpovednosť za to, aby mali pozitívny vplyv na svet. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je podávanie správ v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG). 

  • E (Environmental) označuje životné prostredie. Pri tomto kritériu sa pozerá napríklad na to, aká je spotreba energií spoločnosti, koľko produkuje emisií a odpadu, či recykluje alebo znečisťuje, alebo ako sa pričiňuje o ochranu prírodných zdrojov.
  • S (Social) berie do úvahy sociálne aspekty. Zohľadňuje sa to, aké sú vo firme pracovné podmienky, či sa neporušujú ľudské práva, nepoužíva detská alebo nútená práca, alebo či proces výroby nepoškodzuje zdravie zamestnancov i okolia.
  • G (Corporate Governance) pokrýva spôsob riadenia podniku, jeho nezávislosť a transparentnosť. Kontroluje sa, či v spoločnosti nevznikajú konflikty záujmov alebo nekvitne korupcia a rodinkárstvo.

ESG reporting predstavuje komplexný spôsob, akým môžu podniky hodnotiť a komunikovať svoj vplyv, ciele udržateľnosti a úspechy. Keď podniky pochopia a nahlásia svoj vplyv ESG, môžu robiť informované rozhodnutia s cieľom vytvoriť udržateľnejšiu a spravodlivejšiu budúcnosť.  Pomáha to nielen chrániť prírodu a biodiverzitu,  ale tiež buduje dôveru a dôveryhodnosť zainteresovaných strán vrátane investorov, zákazníkov a zamestnancov. Vaša cesta k udržateľnosti začína výpočtom a pochopením vašej uhlíkovej stopy. 

Aj keď je to pre väčšinu krajín stále dobrovoľné, existuje čoraz viac globálnych predpisov týkajúcich sa vykazovania podnikových údajov ESG. Väčšina súčasných proaktívnych a vysokovýkonných spoločností si uvedomuje, aké dôležité je integrovať úvahy ESG do ich poslania a obchodnej stratégie pre budúcnosť. Ochotne poskytujú štatistiky ESG vo svojich ročných správach, pretože vedia, že to zvyšuje ich výkonnosť. (AI)