Ako môže zmena klímy vyvolať ďalšie zemetrasenia a sopečné erupcie

Klíma Zeme sa rýchlo mení. V niektorých oblastiach zvyšujúce sa teploty zvyšujú frekvenciu a pravdepodobnosť požiarov a sucha . V iných robia lejaky a búrky intenzívnejšie alebo zrýchľujú tempo topenia ľadovcov. Minulý mesiac je toho jasným príkladom. Časti Európy a Kanady ničia lesné požiare, zatiaľ čo Peking zaznamenal najsilnejšie  zrážky za posledných 140 rokov. Keď sa pozrieme späť, v rokoch 2000 až 2019 stratili svetové ľadovce približne 267 gigaton ľadu ročne. Topiace sa ľadovce prispievajú k stúpajúcej hladine morí (v súčasnosti stúpa asi o 3,3 mm za rok ) a ďalším pobrežným rizikám, ako sú záplavy a erózia. (Matthew Blackett z Coventry University)