Štúdia skúma vplyv zmeny klímy na ponuku a dopyt po veternej a slnečnej energii

Za posledných niekoľko desaťročí sa trvalo udržateľné energetické riešenia, ktoré sa spoliehajú na obnoviteľné zdroje, najmä slnko a vietor, stali čoraz pokročilejšími a rozšírenejšími.  Mnohé krajiny na celom svete sa zaviazali drasticky znížiť emisie uhlíka v nasledujúcom desaťročí a tieto technológie sa ukážu ako kľúčové pri dosahovaní tohto cieľa.Odhady Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) naznačujú, že do roku 2050 by technológie veternej a solárnej energie mohli prispieť k výrobe približne 62 % svetovej energie. Nedávne štúdie ukázali, že ponuka a dopyt po veternej aj slnečnej energii by však mohla byť nepriaznivo ovplyvnená zmenou klímy. (Ingrid Fadelli, Tech Xplore)