Greenwashing bude mať jasné pravidlá a k slovu sa dostanú aj mastné pokuty

Je to také trendové používať pri charakteristike svojho produktu slovíčka, ako ekologický, udržateľný, zelený, uhlíkovo neutrálny a iné prívlastky zdôrazňujúce environmentálny prístup k technológiám a okolitému svetu. Nesprávne a niekedy aj lživé nadužívanie tejto terminológie však viedlo Európsky parlament k schváleniu novej Smernice o ekologických tvrdeniach (GCD), ktorej cieľom je chrániť spotrebiteľov pred takzvaným greenwashingom.  Zámerom iniciatívy je presne definovať pravidlá používania „zelenej“ terminológie a za jej nedodržanie stanoviť sankcie. (Robert Juriš, finreport)