Usmernenia GR CLIMA o adaptačných stratégiách, plánoch a politikách členských štátov

Európska komisia prijala nový súbor usmernení na pomoc členským štátom pri aktualizácii a implementácii komplexných národných adaptačných stratégií, plánov a politík.  Usmernenia sú v súlade s európskym klimatickým právom a stratégiou EÚ o prispôsobení sa zmene klímy a môžu pomôcť zlepšiť prípravy na realitu rýchlo sa zintenzívňujúcich vplyvov zmeny klímy.  Predkladajú nové témy a oblasti politiky, ktoré je potrebné zvážiť pri tvorbe politiky, aby sa zabezpečili lepšie výsledky, ako sú riešenia založené na prírode a spravodlivá odolnosť.

Prečítajte si viac na webovej stránke Európskej komisie .