Môže nová technológia urobiť uhlíkové kompenzácie dôveryhodnými?

Uhlíkové offsety majú problém s reputáciou.  Základný koncept – že zníženie emisií uhlíka alebo zvýšenie skladovania uhlíka môže kompenzovať emisie, ktoré sa vyskytujú inde – znie vierohodne, ale následné škandály sužujú trh už roky. Schémy boli obviňované z poskytovania peňazí na projekty, ktoré: by aj tak pokračovali, neznižujú emisie uhlíka, vedú k nárastu inde a poškodzujú miestne komunity alebo biodiverzitu. Na náprave sa robí veľa práce. Napríklad tento rok sa má vypracovať  celý rad noriem a usmernení s cieľom definovať osvedčené postupy a zlepšiť dôveryhodnosť pri používaní uhlíkových kreditov spoločnosťami.  Začalo to koncom júna kódexom postupov z iniciatívy Dobrovoľná integrita trhov s uhlíkom (VCMI), ktorý majú podniky dodržiavať pri používaní a podávaní tvrdení o uhlíkových kreditoch v rámci záväzkov s nulovou čistou hodnotou.