IPCC WGI Interactive Atlas

  IPCC WGI Interactive Atlas

Nový nástroj na flexibilné priestorové a časové analýzy väčšiny pozorovaných a predpokladaných informácií o zmene klímy, o ktorý sa opiera príspevok pracovnej skupiny I k šiestej hodnotiacej správe vrátane regionálnej syntézy pre faktory klimatického vplyvu (CID).

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“