ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Globálny dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike

At COP 23 local and regional leaders showcase their commitment to Climate Action | UCLG Najväčšia globálna aliancia pre vedúce postavenie miest v oblasti klímy. Ide o silnú a historickú reakciu miest na zmenu klímy na celom svete. GCoM je najväčšia globálna aliancia pre vedúce postavenie miest v oblasti klímy, ktorá je založená na záväzku viac ako 11 500 miest a miestnych samospráv. Tieto mestá pochádzajú zo 6 kontinentov a 142 krajín. Celkovo zastupujú viac ako 1 miliardu ľudí. Na základe súčasných cieľov a opatrení by mestá a miestne samosprávy GCoM mohli v roku 2030 spoločne znížiť celosvetové emisie o 1,9 GtCO2e ročne v porovnaní s trajektóriou bez zmeny. V roku 2050 sa toto číslo odhaduje na 3,8 GtCO2e ročne, čo predstavuje štvrtinu celkového potenciálu znižovania emisií v mestách. To zodpovedá viac ako polovici všetkých emisií skleníkových plynov v Spojených štátoch v roku 2019 alebo štyrom rokom emisií CO2 z globálnej komerčnej leteckej dopravy. Mestá a miestne samosprávy na celom svete čoraz častejšie počúvajú výzvu konať. Vzhľadom na to, že štáty sa snažia dosiahnuť ciele Parížskej klimatickej dohody, zapojenie miest nemôže byť naliehavejšie. Mestá a partneri Globálneho dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku majú spoločnú dlhodobú víziu podpory dobrovoľných opatrení v boji proti zmene klímy. Spoločne pracujeme na vytvorení odolnej spoločnosti s nízkymi emisiami.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“