Antarktída má menej ľadu ako kedykoľvek predtým: Štatisticky nemysliteľné bez zmeny klímy

Antarktída má teraz menej ľadu ako kedykoľvek predtým v zaznamenanej histórii. To je spôsobené predovšetkým globálnym otepľovaním, ktoré spôsobuje tavenie ľadu a ľadovcov. Stúpajúca hladina morí spôsobuje aj eroziu pobrežných oblastí a zaplavuje priľahlé oblasti.

Štúdia, ktorá bola uverejnená v časopise Nature, zistila, že Antarktída stratila v rokoch 2002 až 2017 2 720 gigaton ľadu. To je viac ako dvojnásobok hmotnosti všetkých ľudí na Zemi. Strata ľadu v Antarktíde spôsobuje stúpanie hladiny morí o približne 0,05 milimetra za rok.

Štúdia tiež zistila, že 87 % straty ľadu v Antarktíde pochádza z West Antarctic Ice Sheet. Tento ľadový štít je obzvlášť zraniteľný voči zmene klímy, pretože leží na mäkkom povrchu ľadu a pôdy.

Zmena klímy je vážny problém, ktorý má negatívny vplyv na Zem. Strata ľadu v Antarktíde je jedným z mnohých dôsledkov zmeny klímy a je dôležité podniknúť kroky na zmiernenie zmeny klímy. (AI)