ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Verejnosť sa môže zapojiť do osvetovej kampane o znečistení ovzdušia „S vrtuľkou na cestách“

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásil 19. 6. 2023 svoju prvú fotosúťaž. Výzvou je vyrobiť si papierovú vrtuľku a zachytiť na fotografii momenty súvisiace s ovzduším. Súťaž organizuje Slovenská agentúra životného prostredia a je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Hlavným cieľom je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Doprava má významný vplyv na kvalitu ovzdušia, keďže je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie obyvateľov. Zámerom vyhlásenej súťaže je počas letného obdobia zozbierať množstvo fotografií z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na pozitívne a negatívne javy, ktoré súvisia s ovzduším.