Prehľad nástrojov projektu Climate Adaptation Mission – jún 2023

Cieľom tohto prehľadu je zhromaždiť rôzne nástroje, ktoré sú v procese vývoja v rámci prvých štyroch projektov misie EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy ARSINOE, IMPETUS, REGILIENCE a TransformAr.

Jeho hlavným účelom je:

  • Podporujte spoluvytváranie a synergie medzi nástrojmi vo fáze vývoja
  • Umožniť využívanie nástrojov inými projektmi alebo iniciatívami misie
  • Umožnite Európskej environmentálnej agentúre identifikovať nástroje, ktoré sa majú integrovať do nástroja na podporu adaptácie (AST) Climate-ADAPT a jeho krokov:
  1. Príprava pôdy na adaptáciu
  2. Posúdenie rizík a zraniteľnosti klimatických zmien
  3. Identifikácia možností prispôsobenia
  4. Posúdenie možností prispôsobenia
  5. Implementácia adaptácie
  6. Monitorovanie a hodnotenie adaptácie