Ako môžu banky urýchliť ochranu klímy

Banky môžu urýchliť ochranu klímy tým, že prestanú poskytovať úvery spoločnostiam, ktoré ťažia uhlie alebo ho využívajú na výrobu energie. Táto politika sa nazýva „odpredaj uhlia“ a mala by priamy vplyv na emisie CO2, pretože uhoľný priemysel je závislý od veľkého množstva čerstvého kapitálu, ktorý zvyčajne získava od bánk.

Podľa štúdie dvoch profesorov z Harvard Business School, ak banky už neposkytujú úvery výrobcom energií, ktorí vyrábajú elektrinu z uhlia, ich pôžičky klesnú o štvrtinu v porovnaní s nesankcionovanými spoločnosťami. Keďže uhoľný priemysel je závislý od veľkého množstva čerstvého kapitálu, ktorý zvyčajne získava od bánk, sankcie majú priame dôsledky: Počet bánk, ktoré investujú do uhlia, je v súčasnosti pomerne malý – jednoducho neexistujú takmer žiadne alternatívy. Výrobcovia energie musia zatvoriť bane a uhoľné elektrárne a prejsť na iné energie, čo má zase priamy vplyv na emisie CO2.

Spaľovanie uhlia spôsobuje pätinu všetkých emisií CO2 na celom svete a je škodlivejšie pre klímu ako ktorýkoľvek iný zdroj energie. Preto je odpredaj uhlia dôležitým krokom v boji proti zmene klímy. Banky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri urýchlení ochrany klímy tým, že sa zapoja do odpredaja uhlia a prestanú poskytovať úvery spoločnostiam, ktoré ťažia uhlie alebo ho využívajú na výrobu energie.

Okrem odpredaja uhlia môžu banky tiež urýchliť ochranu klímy tým, že investujú do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne a veterné elektrárne. Banky môžu tiež poskytovať úvery spoločnostiam, ktoré pracujú na vývoji nových technológií na zníženie emisií CO2, ako sú napríklad technológie na skladovanie uhlíka.

Úlohu bánk v ochrane klímy si uvedomuje aj Európska únia, ktorá uvalila na banky obmedzenia týkajúce sa ich investovania do uhlia. Tieto obmedzenia majú nadobudnúť účinnosť v roku 2023.

Odpredaj uhlia zo strany bánk je dôležitým krokom v boji proti zmene klímy. Banky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri urýchlení ochrany klímy tým, že sa zapoja do odpredaja uhlia a prestanú poskytovať úvery spoločnostiam, ktoré ťažia uhlie alebo ho využívajú na výrobu energie. (AI)