V New Jersey je vzdelávanie o zmene klímy zahrnuté do všetkých druhov školských predmetov

New Jersey bol prvým štátom v krajine, ktorý nariadil vyučovanie zmeny klímy na všetkých úrovniach a vo väčšine predmetov. Školy v New Jersey nedávno ukončili svoj prvý rok vyučovania zmeny klímy vo všetkých ročníkoch a takmer vo všetkých predmetoch. Seyma Bayram z NPR minulý mesiac navštívila školy v štáte, aby zistila, čo sa študenti naučili.

(ADRIAN FLORIDO)