Zem tancuje príliš blízko bodu zlomu teploty

Naša planéta prežila v minulosti obrovské klimatické zmeny. Ale pre zložitý život tieto výkyvy často viedli k masovej smrti a dokonca k vyhynutiu. Medzi tohtoročnými biblickými povodňami, apokalyptickými požiarmi a život ohrozujúcimi tepelnými kupolami sa ľudia začínajú pýtať, či sme neprekročili nejaký bod zlomu klímy . Klimatológovia a ekológovia, ktorí študujú body zlomu, tvrdia, že to, čo vidíme, sú len extrémne udalosti zosilnené globálnym otepľovaním. Ale už roky varujú pred rizikom klimatických zlomov. Teraz ľudia počúvajú. Výskum publikovaný minulý rok v časopise Science naznačuje, že riziko globálneho bodu zlomu, ktorý spustí zrýchlené otepľovanie klímy, začne byť významné, keď priemerné celosvetové teploty stúpnu o 1,5 °C nad predindustriálne úrovne. To sa pravdepodobne stane v 30. rokoch  tohto storočia. (F.D. Flam, bloomberg)