Agrolesnícky systém – kombinované využívanie pôdy proti klimatickým zmenám

V Porýní-Falcku vznikajú prvé agrolesnícke projekty, pretože zmena klímy si vyžaduje aj prehodnotenie poľnohospodárstva. Namiesto monokultúr a obrovskej ornej pôdy by poľnohospodári mali v budúcnosti – podľa plánu ministerstva životného prostredia, ktoré tieto projekty podporuje, spojiť poľnohospodárstvo a skupiny stromov a kríkov. Myšlienka za tým: Stromy sa cielene vysádzajú na poľnohospodárskej pôde alebo pasienkoch.  Tie kyprí pôdu, vodu možno skladovať, tieň a ak sa vysádzajú napríklad orechy alebo gaštany, tak je aj úroda.