ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Skutočný vplyv AI na životné prostredie

Umelá inteligencia (AI) spôsobuje revolúciu v rôznych odvetviach, ale jej vplyv na životné prostredie sa stáva čoraz väčším problémom. Vývoj, údržba a likvidácia technológie AI významne prispieva k emisiám uhlíka, elektronickému odpadu a potenciálnemu poškodeniu ekosystémov. Je nevyhnutné riešiť tieto problémy a prijať proaktívne opatrenia na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti, kde môže umelá inteligencia a ochrana životného prostredia koexistovať. Jedným z hlavných problémov je uhlíková stopa AI. Energeticky náročný proces tréningu a spúšťania modelov AI má za následok ohromujúce množstvo emisií skleníkových plynov. Dopyt po výpočtovom výkone na trénovanie špičkových modelov AI sa rapídne zvyšuje a od roku 2012 sa zdvojnásobuje každé 3,4 mesiaca. Predpokladá sa, že do roku 2040 budú emisie priemyslu informačných a komunikačných technológií (IKT) tvoriť 14 % celosvetových emisií. (Candice Clarková)