ISO 14067 – Kvantifikácia uhlíkovej stopy produktov

Ak ste fanúšikom LCA, potom je tento štandard pre vás. ISO 14067 je v podstate návod na to, čo by malo zahŕňať hodnotenie životného cyklu v súlade s normou ISO, pričom zmena klímy je jedinou kategóriou vplyvu . Táto sada je blízka produktovému štandardu GHG Protocol a prináša rovnaký výsledok: uhlíkovú stopu produktu .  Ak posudzované štádiá životného cyklu dosahujú určitú hranicu, potom ide o čiastočnú uhlíkovú stopu. Správa v súlade s normou ISO 14067 je výsledkom vašej štúdie uhlíkovej stopy a obsahuje výsledky, údaje, metódy, predpoklady a interpretáciu štúdie životného cyklu. Štúdia uhlíkovej stopy by mala zahŕňať štyri fázy LCA a jednotky by mali byť zoskupené podľa štádia životného cyklu. (SOFIA PYRGIOTI, carbon cloud)