Ako zmena klímy ovplyvňuje Európu

Ďalekosiahle dôsledky zmeny klímy sa už prejavujú na ľudskom zdraví, životnom prostredí a hospodárstve v celej Európe. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu mapu.Vplyv klimatických zmien je už badateľný na ekosystémoch, hospodárskych odvetviach a zdraví a pohode ľudí v Európe. Postihnuté sú všetky regióny, nie však rovnakým spôsobom. Účinky sú zväčša negatívne, hoci v niektorých prípadoch existovali aj určité výhody, ako napríklad nižší dopyt po vykurovaní a lepšie podmienky pre poľnohospodárstvo v severnej Európe.