Emisie skleníkových plynov pesticídov sa podľa aktivistov prehliadajú

Používanie pesticídov – medzi ktoré patria insekticídy, herbicídy a fungicídy – vzrástlo na celom svete medzi rokmi 2005 a 2020 o 16,7 %, podľa Pesticide Action Network UK (PAN UK). Skupina zverejnila správu, v ktorej poukazuje na „začarovaný kruh“ medzi používaním pesticídov a klimatickými zmenami, pričom každý z nich spôsobuje viac toho druhého. Asi 99 % všetkých syntetických chemikálií, vrátane pesticídov, pochádza z fosílnych palív, pričom na ich výrobe sa podieľajú viaceré ropné spoločnosti ako Exxon, Shell a Chevron. Výroba, balenie, preprava a aplikácia chemikálií produkujú emisie skleníkových plynov a zhoršujú klimatické zmeny, ako aj zhoršovanie životného prostredia, ktoré spôsobujú, uviedol PAN UK. (Danny Halpin ).