Net Zero – efektívna komunikácia pre právnické firmy

S uvedomením si klímy a snahou o čisté nulové emisie, ktoré sú teraz pevne zakotvené ako aspekt ESG, teraz právnické firmy prechádzajú rovnakou kontrolou, ktorej čelia ich nadnárodní klienti. Pre väčšinu právnických firiem, ak nie pre všetky, je teraz postoj ku klimatickým zmenám hygienickým faktorom. Vo všetkých sektoroch je adaptácia podnikov a obchodných modelov tak, aby prosperovali v „nulovej“ ekonomike (a prežili prechod do nej), kritickou komerčnou nevyhnutnosťou. Je to tiež, najmä v prechodnom období, v ktorom sa práve nachádzame, komunikačný imperatív. Riziko reputácie je veľké. Na prvý pohľad sa však môže zdať, že právny sektor sa v tejto otázke z hľadiska dobrého mena nemá čoho báť.