ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Najlepší predstavitelia klimatických zmien v roku 2023: Marian Van Pelt z ICF

Najväčším nedávnym úspechom Mariana Van Pelta bolo pomôcť klientom dosiahnuť ich klimatické ciele v tomto neuveriteľnom momente pre klimatické opatrenia. Jej tím kombinuje inovácie s dvojakým prístupom: presadzovaním dlhodobých iniciatív v oblasti klímy a energetiky, ako je program ENERGY STAR EPA, a podnikaním nových snáh, ako je podpora ministerstva energetiky pri financovaní najväčšieho zariadenia na skladovanie čistého vodíka na svete.