Prečo by sa majitelia domov mali zapojiť do boja proti klimatickým zmenám

V zložitom tanci klimatických opatrení musia majitelia domov, podniky a vlády vykonať jedinečný krok. Majitelia domov sa napríklad môžu pohybovať v súlade s rytmom siete a robiť úpravy šetriace energiu počas špičky. Jednoduché akcie, ako je odloženie používania energeticky náročných spotrebičov na hodiny mimo špičky alebo nastavenie termostatu počas špičky, sú skvelým začiatkom. (Zoltán Nagy)