Cesta k budovám s nulovou spotrebou energie

Keď svet zápasí s výzvami zmeny klímy a potrebou trvalo udržateľných riešení, koncept budov s nulovou čistou energiou sa ukázal ako kľúčová súčasť globálneho úsilia o zelenšiu budúcnosť. Budovy s nulovou čistou energiou sú stavby, ktoré vyrábajú toľko energie, koľko spotrebujú, čo vedie k nulovej čistej spotrebe energie. Dosahuje sa to kombináciou energeticky účinného dizajnu, výroby obnoviteľnej energie a inovatívnych technológií. Jedným z najsľubnejších pokrokov v tejto oblasti je použitie živých materiálov, ktoré majú potenciál spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým staviame a udržiavame naše budovy.