ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Zvýšenie pokrytia stromami na 30 % v európskych mestách by mohlo znížiť úmrtia spojené s efektom tepelného ostrova v mestách

Očakáva sa, že globálne otepľovanie a rozširovanie zastavaného prostredia zosilnia efekt mestského tepelného ostrova (UHI) a súvisiace nepriaznivé vplyvy na zdravie. Nová štúdia ukazuje, že zvýšenie pokrytia stromami na 30 % by znížilo teploty v priemere o 0,4 °C, čím by sa zabránilo asi 1,8 % všetkých letných úmrtí v európskych mestách a takmer 40 % úmrtí, ktoré možno pripísať účinkom UHI.