Vyzvať na spoločné výskumné akcie v oblasti klímy a kultúrneho dedičstva

Belmont Forum je iniciatíva globálnej vedeckej komunity vrátane európskych vedeckých organizácií na podporu medzinárodného transdisciplinárneho výskumu na pochopenie, zmiernenie a prispôsobenie sa globálnym zmenám životného prostredia. Nová výzva sa zameriava na podporu transdisciplinárnych a konvergentných výskumných prístupov v oblasti kultúrneho dedičstva a zmeny klímy, na podporu spolupráce medzi výskumnou komunitou v niekoľkých regiónoch a na prispievanie k pokroku v oblasti vedomostí a zmene politiky na globálnej úrovni. Jednou z tém výzvy je kultúrne dedičstvo ako zdroj na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej.