Summit pre nový globálny finančný pakt na boj proti klimatickým zmenám a chudobe: kam tento prechod smeruje?

Macron hovoril na záverečnom paneli summitu v Paríži, kde sa zišlo približne 40 lídrov vrátane dvoch desiatok z Afriky, čínskeho premiéra a brazílskeho prezidenta, aby dali impulz novej globálnej finančnej agende. Jeho cieľom je podporiť krízové ​​financovanie pre štáty s nízkymi príjmami a zmierniť ich dlhové bremeno, zreformovať povojnové finančné systémy a uvoľniť prostriedky na boj proti klimatickým zmenám dosiahnutím konsenzu na najvyššej úrovni o tom, ako podporiť množstvo iniciatív bojujúcich v orgánoch ako napr. G20, COP, MMF-Svetová banka a Organizácia Spojených národov. Viac informácií Oliver Farry z FRANCE 24 a Thomas Friang, zakladateľ a generálny riaditeľ Open Diplomacy Institute.