Štúdia objavuje príčinnú súvislosť medzi úrovňou mentálnych predstáv, afektívnym zážitkom a vnímaným rizikom zmeny klímy

Predchádzajúci výskum zdôraznil význam emócií v tom, ako vnímame riziká, ako aj vplyv mentálnych predstáv na vyvolávanie emócií. Táto štúdia skúma spojenie medzi mentálnymi predstavami, afektom a vnímaním rizika manipuláciou úrovne mentálnych predstáv do troch kategórií: posilnená, spontánna alebo predchádzaná. Štúdia operacionalizuje riziko ako vnímané riziko zmeny klímy medzi účastníkmi v reakcii na rastúce environmentálne riziko nepriaznivých udalostí v dôsledku zmeny klímy. (Bhavana Kunkalikar)