Klimatické zmeny ohrozujú ľudské zdravie: Na riešenie nerovností a zníženie uhlíkovej stopy sú potrebné naliehavé opatrenia

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila zmenu klímy za vážne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.  Klimatická spravodlivosť je neoddeliteľne spojená so sociálnym, duševným a fyzickým zdravím a dostupnosťou zdravotníckych zariadení a priaznivým podnebím. V nedávnom prehľade uverejnenom v Primary Care: Clinics in Office Practice výskumníci skúmajú príspevok klimatických zmien k zdravotným rozdielom medzi náchylnými jednotlivcami . (Pooja Toshniwal Paharia)