EÚ navrhuje čisté nulové emisie pre sektor lodnej dopravy najneskôr do roku 2050

Delegácia EÚ pri OSN spolu s Dánskom , Palau a Samoou a za účasti osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN a ASG pre klimatickú akciu Selwina Harta  usporiadala 21. júna 2023 v New Yorku stretnutie o klíme . a lodná doprava , pričom načrtáva návrhy EÚ na nové klimatické ciele pre sektor lodnej dopravy. Keďže samit OSN o klimatických ambíciách naplánovaný na septembrový týždeň na vysokej úrovni Valného zhromaždenia OSN, sa rýchlo blíži, ukázalo sa, že dôležitý zdroj emisií skleníkových plynov (GHG) – sektor medzinárodnej lodnej dopravy – sa uberá nesprávnym smerom. Hoci Medzinárodná námorná organizácia (IMO) prijala počiatočnú stratégiu znižovania emisií skleníkových plynov z lodí (v roku 2018), ktorá stanovila absolútny cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 50 %, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2050, emisie skleníkových plynov z lodnej dopravy naďalej rastú . v absolútnom aj relatívnom vyjadrení a blížia sa k dosiahnutiu 3 % všetkých emisií skleníkových plynov vyprodukovaných človekom .