Vplyv námornej dopravy na klímu je pred kľúčovým stretnutím pod čoraz väčším dohľadom

Pred kľúčovým stretnutím Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v lete sú vlády pod rastúcim tlakom, aby riešili obrovský vplyv lodného priemyslu na klímu. S blížiacimi sa rokovaniami o regulácii emisií skleníkových plynov v tomto sektore bolo Svetovému námornému súdu povedané, že štáty sú právne zodpovedné za riešenie klimatických vplyvov lodnej dopravy. Lodný priemysel výrazne zaostáva za ostatnými, pokiaľ ide o riešenie svojho vplyvu na klímu, keďže pred viac ako šiestimi rokmi nedokázal obmedziť emisie skleníkových plynov. Prispieva približne 3 % k celosvetovým emisiám, ale ak sa neprijmú žiadne opatrenia, môže to výrazne vzrásť . (Isabella Kaminski)