Prečo uhlíková daň EÚ pomáha bohatým krajinám zbohatnúť

Historicky primárnu zodpovednosť za zmenu klímy nesú vyspelé ekonomiky a ich proces industrializácie. Príspevok chudobnejších krajín (globálneho juhu) bol zanedbateľný. Kjótsky protokol uznáva „spoločnú, ale diferencovanú zodpovednosť“ v boji proti klimatickým zmenám. Jej nástupkyňa, Parížska dohoda, žiadala krajiny, aby stanovili dobrovoľné emisné ciele, ale od bohatších krajín požadovala, aby uskutočnili finančné transfery rozvojovým ekonomikám, aby sa rozvojové ekonomiky vyrovnali (t. j. znížiť emisie a prispôsobiť sa negatívnym vplyvom zmeny klímy). problém. Pre tieto prevody stanovila minimálnu hranicu 100 miliárd dolárov ročne. Malo to byť viac ako 0,7 percenta ich národného dôchodku, ktorým bola zahraničná rozvojová pomoc. (Partha Sen)