ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Na dosiahnutie čistých nulových emisií je potrebné portfólio rozmanitých energetických technológií

Štyri z každých 10 kusov uhlia  smerujú do energetického priemyslu . To isté platí pre výrobu elektriny – 42 percent celosvetovej produkcie sa vynakladá na udržanie chodu priemyslu. Energetický sektor je už pod drobnohľadom, aby dosiahol  nulové čisté emisie uhlíka do roku 2050 a existujú nové tlaky – zo strany investorov, legislatívy, zákazníkov a spotrebiteľov – na dosiahnutie energetickej nezávislosti, stability a bezpečnosti dodávok. (ABB)