ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Najnovšia správa IPCC predpovedá žalostné dôsledky zmeny klímy pre globálne poľnohospodárstvo

Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) vydal 20. marca 2023 svoju 6. hodnotiacu správu (AR6), ktorá sa zaoberá pravdepodobnosťou, že súčasná a plánovaná činnosť na zmiernenie zmeny klímy úspešne udrží nárast globálnej teploty pod 1,5 stupňa Celzia (C), a dôsledkami pravdepodobného vývoja zmeny klímy na globálnu ekonomiku. Údaje o emisiách skleníkových plynov použité v analýze sú z roku 2019 a neodrážajú žiadne zmeny v hospodárskej činnosti, ku ktorým došlo v dôsledku odstávok spôsobených pandémiou COVID-19, ku ktorým došlo na celom svete. Predchádzajúca správa (AR5) bola vydaná v roku 2014, pred záväzkami, ktoré prijalo 195 krajín na zníženie svojich emisií skleníkových plynov v rámci Parížskej dohody, ktorá bola dohodnutá v decembri 2015. IPCC je odnožou Organizácie Spojených národov poverenou rozvojom vedeckých poznatkov o zmene klímy a jej pravdepodobnom vplyve na svet, v ktorom žijeme. Prijímajú vedeckých odborníkov z viacerých relevantných disciplín z celého sveta, aby pravidelne vypracúvali a zhromažďovali partnersky preskúmané správy, ktoré odrážajú najnovší dôveryhodný výskum o tom, ako zmena klímy ovplyvňuje prírodné prostredie a infraštruktúru vytvorenú človekom, a fyzické a hospodárske dôsledky týchto vplyvov. Zhrnutie pre tvorcov politík (SPM) pre šieste kolo hodnotení IPCC nájdete tu. Celkovo sa v správe uvádza, že k dnešnému dňu sa planéta od konca 1. storočia oteplila približne o 1,19 stupňa C v dôsledku neustáleho nárastu skleníkových plynov v atmosfére a že krajiny, ktoré sú signatármi Parížskej dohody, nezaviedli politiky, ktoré by planétu dostali na cestu, ktorá by nás udržala pod rozhodujúcou hranicou 1,5 °C. V skutočnosti pri našej súčasnej miere emisií skleníkových plynov autori odhadujú, že kumulatívne vyčerpáme globálny uhlíkový rozpočet, ktorý by nás udržal pod 1,5 stupňa približne do roku 2030, alebo menej ako o desať rokov. Aby sa zabránilo pravdepodobnému scenáru prekročenia tohto cieľa 1,5 °C, vlády budú musieť v tomto desaťročí uskutočniť okamžité a hlboké zníženie emisií skleníkových plynov vo všetkých odvetviach. (STEPHANIE MERCIER)