Ako zmena klímy ovplyvňuje Afriku

Africký kontinent je viac ako dostatočne veľký na to, aby pojal tri USA, vrátane Havaja a Aljašky. So svojimi 54 krajinami zaostáva iba za Áziou v rozlohe a populácii. Hoci ľudia žijúci v Afrike prispeli k tomuto problému len málo, v každom scenári s oteplením o viac ako 1,5 °C je ich kontinent najzraniteľnejší voči účinkom zmeny klímy.Napriek tomu tieto účinky zostávajú vážne podhodnotené v západných správach v anglickom jazyku. Google Africa climate change alebo Africa climate action a takmer každý odkaz bude na nejakú inštitúciu (OSN, WMO, MMF, Brookings, USAID, IPCC atď.), a nie na článok v novinách alebo časopisoch. To platí pre články o počasí a klíme, humanitárnych krízach a príbehoch o Afričanoch, ktorí vedú v oblasti klimatických riešení. (SUEELLEN CAMPBELL)