Stav kvality ovzdušia v Európe v roku 2023

Európska environmentálna agentúra  Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe, pretože spôsobuje kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré vedú k strate zdravého života a v najhorších prípadoch k úmrtiam, ktorým sa dá predísť. Tento brífing predstavuje stav koncentrácií znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší v rokoch 2021 a 2022 v prípade regulovaných znečisťujúcich látok vo vzťahu k normám kvality ovzdušia EÚ aj úrovniam usmernení WHO z roku 2021. Z hodnotenia vyplýva, že napriek neustálemu zlepšovaniu sú prekročenia noriem kvality ovzdušia bežné v celej EÚ, pričom koncentrácie výrazne prevyšujú najnovšie odporúčania WHO.