Nová zelená aliancia medzi EÚ a Nórskom na prehĺbenie spolupráce v oblasti klímy, životného prostredia, energetiky a čistého priemyslu

European Commission logoEÚ a Nórsko dnes zriadili zelenú alianciu s cieľom posilniť svoje spoločné opatrenia v oblasti klímy, úsilia o ochranu životného prostredia a spoluprácu v oblasti čistej energie a priemyselnej transformácie. Dohodu podpísali v Bruseli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a nórsky premiér Jonas Gahr Støre. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Nórsko je dlhodobým a spoľahlivým partnerom EÚ a máme spoločnú víziu budovania klimaticky neutrálneho kontinentu. Chceme, aby naše spoločnosti a hospodárstva prosperovali spoločne a zároveň znižovali emisie, chránili prírodu, dekarbonizovali naše energetické systémy a ekologizovali naše priemyselné odvetvia. Vďaka tejto zelenej aliancii je naše puto ešte silnejšie a umožňuje nám spoločne vytvárať lepšiu budúcnosť.“ Obe strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok plniť svoje príslušné ciele do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. Ich cieľom je udržať nárast globálnej teploty v rámci limitu 1,5 °C podľa Parížskej dohody a zároveň zaistiť energetickú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a ľudské práva. EÚ a Nórsko budú úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť úspešné vykonávanie Parížskej dohody a historickej dohody o biodiverzite, ktoré sa dosiahli na konferencii OSN o biodiverzite (COP15). Zelená aliancia medzi EÚ a Nórskom, ktorá je najkomplexnejšou formou dvojstrannej spolupráce zriadenej v rámci Európskej zelenej dohody, bola pripravená a prerokovaná pod záštitou výkonného podpredsedu pre európsky ekologický dohovor Fransa Timmermansa. Tlačová správa s ďalšími informáciami je k dispozícii online a vyhlásenie predsedníčky von der Leyenovej pri slávnostnom podpísaní Zelenej aliancie s nórskym predsedom vlády Størem je k dispozícii tu.