Zmena klímy si vyžaduje, aby bol každý deň Deň Zeme

Priepasť medzi klimatickou krízou a politickými krokmi zostáva široká aj po 53 rokoch. Napriek tomu, že viac ako 190 krajín oslavuje Deň Zeme už viac ako pol storočia, zdravie planéty je alarmujúce.

Od roku 1970 si svet pripomína 22. apríl ako Deň Zeme. Veľký únik ropy v Santa Barbare v Kalifornii v roku 1969 viedol k rozsiahlej ekologickej katastrofe. Pri prvom výročí sa senátor za Wisconsin Gaylord Nelson postavil do čela ľudového hnutia, aby presvedčil vládu USA, že planéta je ohrozená a že sú potrebné environmentálne reformy. Na presadenie otázky životného prostredia do národnej agendy bol 22. apríl 1970 oslavovaný ako Deň Zeme a milióny Američanov sa zúčastnili na zhromaždeniach po celej krajine. Hoci myšlienka osláv Dňa Zeme vznikla v USA, v roku 1990 sa stala globálnou a každoročne ju oslavujú miliardy ľudí na celom svete. Deň Zeme sa pravdepodobne stal najväčším svetským podujatím na svete. Tohtoročnou témou Dňa Zeme je „Investujte do našej planéty“, najmä s cieľom poukázať na účinky zmeny klímy a snahy o jej zmiernenie. Pandémia, vojna na Ukrajine a niekoľko zástupných vojen v rôznych častiach sveta odvrátili pozornosť od nebezpečenstva klimatických zmien. Len preto, že zmena klímy nedominuje globálnej bezpečnosti a politickému diskurzu, jej výzvy pre zdravie a blaho planéty a ľudskej civilizácie nezmizli. Pochmúrny obraz sucha, záplav a horúčav. Fyzické a sociálno-ekonomické dopady zmeny klímy sú čoraz ničivejšie bez trvalých, robustných a proaktívnych opatrení. Výročná správa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), „Stav globálnej klímy 2022“, vydaná deň pred Dňom Zeme v roku 2023, vykresľuje veľmi pochmúrny obraz sucha, záplav a horúčav, ktoré ovplyvňujú spoločnosti na celom svete, okrem straty miliardy dolárov. Topenie ľadu a stúpanie hladiny mora tiež zhoršujú problém. Napriek tomu, že viac ako 190 krajín oslavuje Deň Zeme už viac ako pol storočia, zdravie planéty je alarmujúce. Akumulácia troch popredných skleníkových plynov dosiahla v roku 2021 rekordnú úroveň a v roku 2022 sa jeho koncentrácia naďalej zvyšovala. Metán je najnebezpečnejším skleníkovým plynom, pretože zachytáva teplo 25-krát viac ako oxid uhličitý a od roku 2020 do roku 2021 sa jeho ročný nárast bol najväčší v histórii. Planéta sa tiež otepľuje so zvyšujúcou sa koncentráciou skleníkových plynov. Správa WMO uvádza, že priemerná globálna teplota v roku 2022 bola o 1,15 stupňa C vyššia ako priemer z rokov 1850-1900 a posledných osem rokov bolo osem najteplejších rokov od roku 1850.  (Ashok Swain, špeciálne pre Gulf News)