Zmena klímy je neoddeliteľne prepojená so sociálno-ekonomickou nerovnosťou

Nie je možné oddeliť zmenu klímy od sociálnej a hospodárskej nerovnosti. Okrem skutočnosti, že kapitalizmus je poháňaný masovou spotrebou fosílnych palív, globálna ekonomická nerovnosť vytvorená kapitalistickými praktikami zanechala chudobné krajiny v nevýhode. Ekonomická produkcia v teplých krajinách, ako je India a Nigéria, klesla, pretože teploty stúpajú v dôsledku neúrody alebo extrémnych poveternostných udalostí, ktoré ničia úrodu a zdroje. Zároveň sa s rastúcimi celkovými teplotami zvýšila ekonomická produkcia bohatších krajín, ktoré sú v chladnejšom podnebí, ako je Nórsko a Spojené kráľovstvo. Je zrejmé, že to prehĺbilo globálnu ekonomickú priepasť medzi bohatými a chudobnými národmi. Chudobnejšie krajiny majú tiež väčšie ťažkosti pri zotavovaní sa z extrémnych výkyvov počasia spôsobených zmenou klímy bez zdrojov, ktoré majú bohaté krajiny. Keďže mnohé rozvojové krajiny sa nachádzajú v zónach klimatického rizika, ľudia v krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami majú päťkrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú vysídlení extrémnymi poveternostnými udalosťami, než ľudia v krajinách s vysokými príjmami. Dokonca aj v menšom meradle sú marginalizované komunity najviac postihnuté otepľovaním klímy kvôli nerovnostiam v rase, pohlaví a triede, čo je skutočnosť, ktorú klimatická politika často prehliada.

(ANTONIA KLADIAS)